ROOT

Modernizacja magazynów spożywczych w Szpitalu Uzdrowiskowym "Willa Fortuna" - s.p.z.o.z.

Konkurs ofert w celu zawarcia umów o udzielenie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielenia świadczeń zdrowotnych.

Wykonanie remontu pomieszczenia wodolecznictwa w Zakładzie Przyrodoleczniczym szpitala. Prace polegają na wymianie instalacji wodnej i wymianie glazury i terakoty.

Szpital Uzdrowiskowy "Willa Fortuna" - spółka z o.o. ul. Rafińskiego 3, Kołobrzeg - oferta cenowa na dostawę sprzętu do zakładu przyrodoleczniczego.

Całodzienna usługa żywienia gości w Szpitalu Uzdrowiskowym "Willa Fortuna" - s.p.z.o.z. z dzierżawą pomieszczeń kuchennych.

Ogłoszenie o zamówieniu (roboty budowlane) - kompleksowy remont czterech pokoi w Szpitalu Uzdrowiskowym ,,Willa Fortuna" - s.p.z.o.z.

Ogłoszenie przetargowe na REMONT ELEWACJI BUDYNKÓW SZPITALA UZDROWISKOWEGO "WILLA FORTUNA" - S. P. Z. O. Z.

Zapytanie ofertowe na wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu Pawilonu "B" Szpitala Uzdrowiskowego „Willa Fortuna” - s.p.z.o.z. z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Rafińskiego 3.

Prosimy o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie modernizacji trzech pokoi - prace polegają na wykonaniu sufitów podwieszanych w pokojach i przedpokojach, zmianie oświetlenia, wymianie podłóg.

Prace łazienkowe polegają na wymianie glazury, modernizacji urządzeń sanitarnych (odpływ liniowy, przeniesienie muszli i wymiana geberyty).

Prace malarskie.

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż sprzętu BTL-6000 SIS (Super Indukcyjna Stymulacja). Oferta obejmować powinna także dostawę aplikatora koncentrującego i ramienia aplikatora.

Na tej stronie znajdują się skróty do działów o aktach prawnych regulujących podstawy działania Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREPodstawy prawne

Instytucje publiczne działają na podstawie prawa i w granicach określonych przez prawo. W tym dziale zgromadziliśmy informacje o ustawach, rozporządzeniach i innych przepisach prawa państwowego, jakim podlega działalność Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREPrawo państwowe

W tym dziale zgromadziliśmy informacje o ustanawianych przez władze lokalne przepisach prawnych, jakim podlega działalność Przykładowej Instytucji, ustanawianych przez władze lokalne.

COM_CONTENT_READ_MOREPrawo lokalne

Na tej stronie zamieszczamy przepisy wewnętrzne regulujące różne aspekty działania Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREPrzepisy wewnętrzne

W tym dziale prezentujemy informacje o planach finansowych Przykładowej Instytucji oraz sprawozdaniach z ich realizacji, konstruowaniu planów finansowych oraz o majątku, jakim zarządza Przykładowa Instytucja.

COM_CONTENT_READ_MOREGospodarka

W tym dziale znajdą Państwo ogólne informacje o Biuletynie Informacji Publicznej, pomocne instrukcje oraz dane kontaktowe administratorów i redaktorów BIP.

COM_CONTENT_READ_MOREO BIP

W tym dziale znajdują się szczegółowe omówienia zasad dostępu do informacji publicznej oraz przepisy prawne regulujące  udostępnianie informacji publicznych.

COM_CONTENT_READ_MOREO informacji publicznej

Na tej stronie znajdują się odnośniki do informacji, które mogą pomóc w korzystaniu z Biuletynu Informacji Publicznej Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREPomoc BIP

W tym dziale znajdują się oświadczenia prawne wydawcy BIP – warunki korzystania z serwisów internetowych wydawcy, w tym z BIP, polityka prywatności, oświadczenie o dostępności

COM_CONTENT_READ_MOREInformacje prawne

W tym dziale znajdą Państwo informacje o administratorach i redaktorach Biuletynu Informacji Publicznej Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MORERedakcja BIP

Ustawa o zamówieniach publicznych nałożyła na wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne obowiązek umieszczania w Internecie ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na tej stronie zestawiono ogłoszenia o wszczęciu postępowania. Ogłoszenia o wynikach przeprowadzonych przetargów, ich unieważnieniu oraz inne zamieszczono w dziale Wyniki postępowania.

Prosimy o śledzenie ogłoszenia do momentu składania ofert z uwagi na możliwość pojawienia się zmian w treści ogłoszenia (np. odpowiedzi na pytania oferentów)

COM_CONTENT_READ_MOREZamówienia publiczne

Od 16 kwietnia 2014 r. minimalnym progiem stosowania ustawy Prawo o Zamówieniach Publicznych jest 30 tysięcy euro wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia – do tej wartości zamawiający nie mają obowiązku stosowania ustawy i ogłaszania postępowań przetargowych.

COM_CONTENT_READ_MOREZamówienia do 30 tysięcy euro