Rok 2021

Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług w zakresie przygotowywania i wydawania całodziennych posiłków w wydzierżawionych od Szpitala Uzdrowiskowego "Willa Fortuna" pomieszczeń kuchennych.

Roboty modernizacyjne łącznika w Szpitalu Uzdrowiskowym Willa Fortuna S.p.z.o.z.