Rok 2011

Remont klatki schodowej i korytarzy parteru, I pietra, II pietra w pawilonie "A" w Szpitalu Uzdrowiskowym Willa Fortuna s.p.z.o.z. w Kołobrzegu.

Budowa szybu wewnętrznego - dostawa i montaż windy osobowej.

Świadczenie usługi w zakresie przygotowania i podawania posiłków dla pacjentów i gości Szpitala Uzdrowiskowego Willa Fortuna s.p.z.o.z. w oparciu o dzierżawione pomieszczenia kuchenne szpitala.

Świadczenie usługi w zakresie przygotowania i podawania posiłków dla pacjentów i gości Szpitala Uzdrowiskowego Willa Fortuna s.p.z.o.z. w oparciu o dzierżawione pomieszczenia kuchenne szpitala.

Adaptacja pomieszczeń, dostawa i montaż jacuzzi.

Świadczenie usługi w zakresie przygotowania i podawania posiłków dla pacjentów i gości Szpitala Uzdrowiskowego Willa Fortuna.