ROOT

Ogłoszenie przetargowe na REMONT ELEWACJI BUDYNKÓW SZPITALA UZDROWISKOWEGO "WILLA FORTUNA" - S. P. Z. O. Z.

Zapytanie ofertowe na wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu Pawilonu "B" Szpitala Uzdrowiskowego „Willa Fortuna” - s.p.z.o.z. z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Rafińskiego 3.

Prosimy o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie modernizacji trzech pokoi - prace polegają na wykonaniu sufitów podwieszanych w pokojach i przedpokojach, zmianie oświetlenia, wymianie podłóg.

Prace łazienkowe polegają na wymianie glazury, modernizacji urządzeń sanitarnych (odpływ liniowy, przeniesienie muszli i wymiana geberyty).

Prace malarskie.

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż sprzętu BTL-6000 SIS (Super Indukcyjna Stymulacja). Oferta obejmować powinna także dostawę aplikatora koncentrującego i ramienia aplikatora.

Wykonanie modernizacji pokrycia dachowego pawilonu "B" Szpitala Uzdrowiskowego WILLA FORTUNA - s.p.z.o.z. w Kołobrzegu przy ul. Rafińskiego 3.

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Szpitala Uzdrowiskowego WILLA FORTUNA - zapytanie ofertowe o wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.

Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług w zakresie przygotowywania i wydawania całodziennych posiłków w wydzierżawionych od Szpitala Uzdrowiskowego "Willa Fortuna" pomieszczeń kuchennych.

Roboty modernizacyjne łącznika w Szpitalu Uzdrowiskowym Willa Fortuna S.p.z.o.z.

Świadczenie usługi żywienia gości w Szpitalu Uzdrowiskowym WILLA FORTUNA Sp. z o.o. w Kołobrzegu wraz z dzierżawą pomieszczeń kuchennych.

Konkurs ofert w celu zawarcia umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych.

Podkategorie

Na tej stronie znajdują się skróty do działów o aktach prawnych regulujących podstawy działania Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREPodstawy prawne

W tym dziale znajdą Państwo ogólne informacje o Biuletynie Informacji Publicznej, pomocne instrukcje oraz dane kontaktowe administratorów i redaktorów BIP.

COM_CONTENT_READ_MOREO BIP

W tym dziale znajdują się szczegółowe omówienia zasad dostępu do informacji publicznej oraz przepisy prawne regulujące  udostępnianie informacji publicznych.

COM_CONTENT_READ_MOREO informacji publicznej

Na tej stronie znajdują się odnośniki do informacji, które mogą pomóc w korzystaniu z Biuletynu Informacji Publicznej Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREPomoc BIP

W tym dziale znajdują się oświadczenia prawne wydawcy BIP – warunki korzystania z serwisów internetowych wydawcy, w tym z BIP, polityka prywatności, oświadczenie o dostępności

COM_CONTENT_READ_MOREInformacje prawne

W tym dziale znajdą Państwo informacje o administratorach i redaktorach Biuletynu Informacji Publicznej Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MORERedakcja BIP

Ustawa o zamówieniach publicznych nałożyła na wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne obowiązek umieszczania w Internecie ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na tej stronie zestawiono ogłoszenia o wszczęciu postępowania. Ogłoszenia o wynikach przeprowadzonych przetargów, ich unieważnieniu oraz inne zamieszczono w dziale Wyniki postępowania.

Prosimy o śledzenie ogłoszenia do momentu składania ofert z uwagi na możliwość pojawienia się zmian w treści ogłoszenia (np. odpowiedzi na pytania oferentów)

COM_CONTENT_READ_MOREZamówienia publiczne

Od 16 kwietnia 2014 r. minimalnym progiem stosowania ustawy Prawo o Zamówieniach Publicznych jest 30 tysięcy euro wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia – do tej wartości zamawiający nie mają obowiązku stosowania ustawy i ogłaszania postępowań przetargowych.

COM_CONTENT_READ_MOREZamówienia do 30 tysięcy euro