ROOT

Przebudowa i modernizacja łazienek w pokojach pacjentów oraz adaptacja pomieszczeń i wykonanie trzech sanitariatów dla Szpitala Uzdrowiskowego WILLA FORTUNA.

Remont klatki schodowej i korytarzy parteru, I pietra, II pietra w pawilonie "A" w Szpitalu Uzdrowiskowym Willa Fortuna s.p.z.o.z. w Kołobrzegu.

Modernizacja korytarzy i klatki schodowej w pawilonie "B" w Szpitalu Uzdrowiskowym "Willa Fortuna" s.p.z.o.z. w Kołobrzegu.

Roboty modernizacyjne polegające na wymianie balustrad i zmianie kolorystyki elewacji w szpitalu uzdrowiskowym "Willa Fortuna" S.P.Z.O.Z.

Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego dla Szpitala Uzdrowiskowego Willa Fortuna.

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i podawania posiłków dla pacjentów i gości SU Willa Fortuna.

Podkategorie

Na tej stronie znajdują się skróty do działów o aktach prawnych regulujących podstawy działania Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREPodstawy prawne

W tym dziale znajdą Państwo ogólne informacje o Biuletynie Informacji Publicznej, pomocne instrukcje oraz dane kontaktowe administratorów i redaktorów BIP.

COM_CONTENT_READ_MOREO BIP

W tym dziale znajdują się szczegółowe omówienia zasad dostępu do informacji publicznej oraz przepisy prawne regulujące  udostępnianie informacji publicznych.

COM_CONTENT_READ_MOREO informacji publicznej

Na tej stronie znajdują się odnośniki do informacji, które mogą pomóc w korzystaniu z Biuletynu Informacji Publicznej Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREPomoc BIP

W tym dziale znajdują się oświadczenia prawne wydawcy BIP – warunki korzystania z serwisów internetowych wydawcy, w tym z BIP, polityka prywatności, oświadczenie o dostępności

COM_CONTENT_READ_MOREInformacje prawne

W tym dziale znajdą Państwo informacje o administratorach i redaktorach Biuletynu Informacji Publicznej Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MORERedakcja BIP

Ustawa o zamówieniach publicznych nałożyła na wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne obowiązek umieszczania w Internecie ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na tej stronie zestawiono ogłoszenia o wszczęciu postępowania. Ogłoszenia o wynikach przeprowadzonych przetargów, ich unieważnieniu oraz inne zamieszczono w dziale Wyniki postępowania.

Prosimy o śledzenie ogłoszenia do momentu składania ofert z uwagi na możliwość pojawienia się zmian w treści ogłoszenia (np. odpowiedzi na pytania oferentów)

COM_CONTENT_READ_MOREZamówienia publiczne

Od 16 kwietnia 2014 r. minimalnym progiem stosowania ustawy Prawo o Zamówieniach Publicznych jest 30 tysięcy euro wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia – do tej wartości zamawiający nie mają obowiązku stosowania ustawy i ogłaszania postępowań przetargowych.

COM_CONTENT_READ_MOREZamówienia do 30 tysięcy euro