Podstawowe informacje


Szpital Uzdrowiskowy „Willa Fortuna” - s.p.z.o.z.

ul. Rafińskiego 3, 78-100 Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie, Polska

tel.: +48 94 35 221 46 | +48 94 35 231 38
tel. rezerwacje: +48 94 35 443 87 | fax: +48 94 354 23 37

www.willafortuna.pl | e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyrektor: Monika CZAJKOWSKA
Z-ca Dyrektora ds. lecznictwa: Jarosław ŻUPANIEC

REGON: 330922037 | NR KRS: 0000129491
Numer konta: IBAN PL 38 1240 6508 1111 0000 54092929
Bank Pekao S.A. Kołobrzeg


Szpital Uzdrowiskowy "Willa Fortuna" - s.p.z.o.z., zwany dalej szpitalem jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej – osobowość prawną uzyskał na podstawie wpisu do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie pod sygn. akt. NS 30/98 z dnia 23.12.1998r.

Szpital działa na podstawie:

  • ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
  • ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych;
  • statutu Szpitala;
  • wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego;
  • innych przepisów prawa obowiązujących w zakresie prowadzonej działalności.