Całkowity koszt realizacji zadania to 47 318 365,49 zł, w tym:

 • 34 353 392,91 zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 -2020;
 • 3 130 916,84 zł ze środków budżetu Państwa;
 • 2 005 213,90 zł ze środków budżetu Województwa;
 • 7 828 841,84 zł ze środków własnych Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, będących partnerami w realizacji projektu.

Celem projektu jest realizacja niezbędnych działań w podmiotach leczniczych umożliwiających wdrożenie usług elektronicznych w zakresie ochrony zdrowia świadczonych przez podmioty lecznicze biorące udział w projekcie na rzecz pacjentów i personelu medycznego oraz ich integracja z systemami centralnymi e-zdrowia.

Projekt realizowany jest przez jednostki związane Umową o Partnerstwie, tj.: Województwo Zachodniopomorskie oraz Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Zachodniopomorskie:

 • Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie - partner projektu,
 • Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie - partner projektu,
 • Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej “ZDROJE” w Szczecinie - partner projektu,
 • Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie - partner projektu,
 • Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy - Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki w Szczecinie - partner projektu,
 • Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach - partner projektu,
 • Szpital Wojewódzki w Koszalinie im. Mikołaja Kopernika - partner projektu,
 • Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie - partner projektu,
 • Regionalny Szpital w Kołobrzegu - partner projektu,
 • SP ZOZ Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie - partner projektu,
 • Szpital Uzdrowiskowy "Willa Fortuna" s.p.z.o.z.w Kołobrzegu - partner projektu,
 • Zakład Opiekuńczo-Leczniczy SP ZOZ "Leśna Ustroń" w Tucznie - partner projektu,
 • Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Koszalinie - partner projektu.

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 15 czerwiec 2018 09:34 Tomasz Kolasa
Artykuł został zmieniony. piątek, 15 czerwiec 2018 09:38 Tomasz Kolasa
Artykuł został zmieniony. wtorek, 23 kwiecień 2024 10:28 Tomasz Kolasa
Artykuł został zmieniony. wtorek, 23 kwiecień 2024 10:31 Tomasz Kolasa
Artykuł został zmieniony. wtorek, 23 kwiecień 2024 10:48 Tomasz Kolasa
Artykuł został zmieniony. wtorek, 23 kwiecień 2024 10:49 Tomasz Kolasa
Artykuł został zmieniony. wtorek, 23 kwiecień 2024 11:03 Tomasz Kolasa
Artykuł został zmieniony. wtorek, 23 kwiecień 2024 11:08 Tomasz Kolasa