Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych. Wyjątek stanowią informacje niejawne i informacje z ograniczonym dostępem do danych. Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie.

Wymagane dokumenty: wniosek o udzielenie informacji publicznej. Druk do pobrania poniżej w dziale ZAŁĄCZNIKI.

Opłaty: Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli urząd będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca powinien być poinformowany o wysokości opłaty. (art. 15 pkt. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz.U. nr 112, poz. 1198)

Miejsce złożenia dokumentów: SU "Willa Fortuna" - Dział Administracji

Termin załatwienia sprawy: Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Jednostka odpowiedzialna: Specjalista ds. administracyjno-gospodarczych

Tryb odwoławczy: W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.

Podstawa prawna: Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz.U. nr 112, poz. 1198.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
WNIOSEK rtf 22.33 KB Tomasz Kolasa
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. niedziela, 15 maj 2016 22:50
Artykuł został zmieniony. czwartek, 25 styczeń 2018 06:55 Tomasz Kolasa
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 25 styczeń 2018 06:56 Tomasz Kolasa
Artykuł został zmieniony. czwartek, 25 styczeń 2018 07:06 Tomasz Kolasa